top of page

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Về Chính sách Bảo mật Thông tin

ICE Việt Nam cam kết bảo vệ thông tin của khách hàng. Chính sách bảo mật thông tin của ICE Việt Nam áp dụng với tất cả các thông tin cá nhân mà khách hàng gửi cho chúng tôi, trong bất kỳ hình thức nào. Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, khách hàng đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chính sách này.

Thông tin cá nhân bao gồm:

 • Tên

 • Tên người dùng và tên hiển thị

 • Địa chỉ (bao gồm các địa chỉ gửi hóa đơn và gửi hàng)

 • Số điện thoại (bao gồm các số điện thoại nhà và điện thoại di động)

 • Địa chỉ email

 • Số thẻ tín dụng và ghi nợ

 • Ảnh đại diện

 • Tên tài khoản truyền thông xã hội

 • Quốc gia và lãnh thổ cư trú

 • Tên và địa chỉ trường học

 • Tên và địa chỉ công ty

 • Các khóa học ưu thích

 • Thông tin được thu thập thông qua các cookie, Facebook pixel,...

 • Dữ liệu sử dụng ứng dụng

 • Thông tin địa điểm

 • Thông tin tổng hợp

ICE Việt Nam thu thập thông tin cá nhân như thế nào?

ICE Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 • Thông qua các Trang Web

 • Ngoại tuyến

 • Từ các nguồn khác: các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram,...

 • Thông qua trình duyệt hoặc thiết bị 

 • Sử dụng các cookie

 • Từ khách hàng: Ngày sinh, giới tính, cũng như thông tin khác, có thể được thu thập khi khách hàng tự nguyện cung cấp thông tin này.

Trong một số trường hợp, ICE Việt Nam có thể sử dụng dịch vụ thanh toán của bên thứ ba để xử lý các giao dịch về dịch vụ được thực hiện thông qua các Trang Web. Trong các trường hợp này, thông tin cá nhân của khách hàng có thể được bên thứ ba này thu thập, và sẽ tùy thuộc vào chính sách bảo mật thông tin của bên thứ ba, mà không phải là Chính sách Bảo mật Thông tin này. ICE Việt Nam không có quyền kiểm soát, và không chịu trách nhiệm đối với việc bên thứ ba này sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.

ICE Việt Nam sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để:

 • Trả lời các thắc mắc hoặc gửi thông báo về chương trình

 • Gửi thông tin hành chính

 • Xác nhận các giao dịch

 • Gửi thông tin về các chương trình hội thảo

 • Cho phép khách hàng liên hệ và được liên hệ với những người dùng khác

 • Sử dụng vào các mục đích marketing, như phân tích và quản lý, nghiên cứu thị trường, phân tích và phát triển sản phẩm, cải thiện và nâng cao sản phẩm, xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo. 

Yêu cầu sửa đổi

Nếu khách hàng muốn ngừng nhận các thông tin về marketing từ ICE Việt Nam ở bất kỳ thời điểm nào, khách hàng có thể chọn tính năng “Hủy đăng ký” trong các email về marketing. Khách hàng cũng có thể thông báo cho ICE Việt Nam bằng cách gửi email, gọi điện hoặc nhắn tin trên các trang mạng xã hội cho chúng tôi. Lưu ý rằng các email về hành chính và thông báo quan trọng vẫn có thể được gửi đến trong trường hợp khách hàng đã hủy đăng ký các email về marketing và quảng cáo.

Các trang web bên thứ ba

ICE Việt Nam không chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin của bất kỳ các bên thứ ba nào, bao gồm các bên vận hành các trang web mà ICE Việt Nam có đường liên kết. Bất kỳ thông tin nào khách hàng cung cấp thông qua chức năng cho phép truy cập bên thứ ba đều phải được điều chỉnh theo chính sách bảo mật thông tin của bên thứ ba, chứ không phải Chính sách Bảo mật Thông tin này. ICE Việt Nam không có sự kiểm soát và không chịu trách nhiệm về việc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp thông qua chức năng này. 

ICE Việt Nam cũng không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ các chính sách (bao gồm chính sách an ninh dữ liệu) của các tổ chức khác như Facebook, Apple, Google, Microsoft,... hoặc bất kỳ nhà phát triển ứng dụng, nhà cung cấp ứng dụng, các nhà cung cấp nền tảng truyền thông mạng xã hội, các nhà cung cấp dịch vụ không dây, bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào khách hàng tiết lộ cho các tổ chức khác thông qua hoặc liên quan đến các trang truyền thông xã hội của ICE Việt Nam.

Bảo mật Thông tin cho Trẻ vị thành niên

ICE Việt Nam có giới thiệu các chương trình cho khách hàng trong độ tuổi vị thành niên. Để bảo vệ quyền riêng tư và thông tin của trẻ vị thành niên, chúng tôi yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh đối với các trẻ vị thành niên muốn đăng ký nhận thông tin về chương trình. 

Thông tin nhạy cảm

ICE Việt Nam không yêu cầu khách hàng tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân mang tính nhạy cảm (như nguồn gốc chủng tộc, sắc tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc tín ngưỡng khác, lý lịch hình sự hoặc tư cách thành viên của nghiệp đoàn), trừ các trường hợp loại trừ cụ thể như các yêu cầu về bảo hiểm,...

bottom of page